Poradenské centrum – rovné šance pro všechny

INFORMACE PRO ZÁJEMCE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PORADENSKÉ CENTRUM

Poradenské centrum – rovné šance pro všechny se nachází v historickém centru Českých Budějovic, v domě z XIII. století, přibližně mezi náměstími Přemysla Otakara II. a Piaristickým (viz kontakty).

Posláním Poradenského centra – rovné šance pro všechny je zdarma poskytnutí běžné i odborné poradenské činnost občanům, kteří se ocitli v tíživé životní a/nebo sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami a schopnostmi.

Přístup je bezbariérový.

Základní charakteristika

 • dle Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., je poradna poskytovatelem odborného sociálního poradenství
 • poskytuje terénní a ambulantní služby
 • pomáhá lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • služby jsou poskytovány bezplatně
 • k návštěvě poradny není potřeba doporučení

Cílová skupina

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • senioři
 • etnické menšiny

Věková kategorie

 • od 18-ti let

Provozní doba a adresa

Česká 52, České Budějovice (detailní kontakty zde)

Pondělí 09:00 – 19:00
Úterý 09:00 – 17:00
Středa 09:00 – 19:00
Čtvrtek 09:00 – 17:00
Pátek 09:00 – 17:00

Na jaké číslo můžete zavolat:

 •  386 360 262
 •  602 148 876

Kdo s Vámi bude jednat:

Ing. Marie Paukejová, sociální pracovnice

Radek Vinkler, pracovník v sociálních službách

V čem Vám můžeme pomoci:

 • sociální zabezpečení
 • sociální služby
 • bydlení
 • rodina a mezilidské vztahy
 • majetkoprávní vztahy
 • ochrana spotřebitele
 • lidská práva
 • kontakty na další sociální služby
 • a v dalších oblastech