Úvod

 Jihočeská RŮŽE z. s. zahájila svoji činnost v roce 1999 a dnes úspěšně provozuje:

Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou

Poradenské centrum – rovné šance pro všechny, Česká 52, České Budějovice a Kostelec 17, Hluboká nad Vltavou

 

Posláním Krizového centra pro matku a dítě v Kostelci je pomoci uživatelům překlenout tíživou životní situaci, získat dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí a převzít zodpovědnost za vlastní život.

Cílem zařízení je poskytovat ubytování a pomoc matkám i otcům s dětmi /do 18 let věku/, případně těhotným či osamělým ženám v nepříznivé životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. V zařízení vytváříme podmínky pro to, aby uživatel získal dovednosti pro samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

Děkujeme Vám za návštěvu našich průběžně aktualizovaných stránek.