Sazebník úhrad

Sazebník úhrad (od 1. 2. 2024)

za pobyt v Krizovém centru pro  matku a dítě v Kostelci

  • 165 Kč denně za dospělou osobu, jde-li o rodinu s nezletilými dětmi,
  • 90 Kč denně za nezletilé dítě,
  • 195 Kč denně, jde-li o dospělou osobu bez dětí.

Výše uvedené úhrady jsou vybírány v souladu s aktuálním zněním vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.