Sazebník úhrad

Sazebník úhrad (od 1. 1. 2023)

za pobyt v Krizovém centru pro  matku a dítě v Kostelci

  • 140 Kč denně za dospělou osobu, jde-li o rodinu s nezletilými dětmi,
  • 90 Kč denně za nezletilé dítě,
  • 170 Kč denně, jde-li o dospělou osobu bez dětí.

Výše uvedené úhrady jsou vybírány v souladu s vyhláškou č. 440/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.