Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE  O SOCIÁLNÍ SLUŽBU – AZYLOVÝ DŮM

 

Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci (dále KC) se nachází v Kostelci u Hluboké nad Vltavou.

Pobytová sociální služba (s kapacitou 25 lůžek v 5 pokojích) je poskytována nepřetržitě.

Do azylového domu není bezbariérový přístup.

Do místa poskytování sociální služby (Kostelec) je autobusové spojení:

 • pondělí – pátek (časy se řídí platným jízdním řádem)

zařízení poskytuje:

 • ubytování (po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok)
  • každý pokoj je kompletně zařízen nábytkem, vybavenou kuchyňskou linkou. Pokoj má k dispozici lednici a mikrovlnnou troubu, umístěné ve společných prostorech. Dle potřeby je uživatelům zapůjčeno další vybavení dle inventárního listu (např. televize, stolní lampičky, …)
  • uživatelům je k dispozici přilehlá zahrada, hračkárna
 • umožnění celkové hygieny těla
  • hygienické zázemí tvoří společné sprchové kouty a toaleta
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla
  • uživatelům je zapůjčeno ložní prádlo, ručníky, utěrky a další vybavení dle inventárního listu
  • automatická pračka je společná pro všechny bydlící, žehlička a žehlící prkno jsou k dispozici, sušení prádla je umožněno v sušárně či na zahradě
  • úklid na pokojích si zajišťují uživatelé sami, v případě potřeby, mají možnost získat úklidové prostředky a hygienické potřeby z Potravinové banky Jihočeského kraje
  • úklid společných prostor zařízení provádějí uživatelé, střídají se po jednotlivých týdnech, úklidové prostředky zajišťuje KC
 • pomoc při zajištění stravy (KC vytváří podmínky pro samostatnou přípravu stravy)
  • v každém pokoji je kompletně vybavená kuchyňská linka s vařičem, dle potřeby je uživatelům zapůjčeno další vybavení dle inventárního listu (např. rychlovarná konvice, remoska,…)
  • uživatelé mají, v případě potřeby, možnost získat potravinou pomoc z Potravinové banky Jihočeského kraje
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Pravidla pro jednání se zájemcem o poskytovanou sociální službu azylový dům:

Nejprve je potřeba podat žádost (elektronicky, poštou, osobně, telefonicky).

Formulář „Žádost o poskytnutí sociální služby“ najdete zde

 

Vyplněnou a podepsanou žádost:

 naskenovat a zaslat elektronicky (e-mailem) na adresu: osjihoceskaruze@centrum.cz

nebo zaslat poštou na adresu: Krizové centrum pro matku a dítě v Kostelci, Kostelec 17,  373 41 Hluboká nad Vltavou

 nebo doručit osobně do Krizového centra v Kostelci, případně Poradenského centra – rovné šance pro všechny, Česká 380/52, České Budějovice.  

Pokud nemáte možnost žádost vytisknout, zašlete na e-mail: osjihoceskaruze@centrum.cz požadavek napsaný volnou formou.

Kontaktujte nás telefonicky na pevné lince: 385 725 063 nebo na mobil 602 148 876 v případě, že nemáte možnost e-mailové komunikace.

 

Povinné přílohy žádosti:

 • Žádost o posouzení zdravotního stavu praktickým lékařem, formulář najdete zde
 • Žádost o posouzení zdravotního stavu dětským lékařem, formulář najdete zde

Vaše žádost bude zařazena do „Zájmů o poskytnutí sociální služby“ a posouzena v nejbližším možném termínu. Následně Vás bude kontaktovat (telefonicky nebo emailem) odpovědná pracovnice azylového domu, která Vám sdělí podrobnější informace o nabízených službách srozumitelně tak, abyste se mohli informovaně rozhodnout, zda službu využijete či nikoli.

 

Tyto informace se týkají zejména:

 • poplatků spojených s poskytnutím sociální služby, Sazebník úhrad najdete zde
 • možné délky pobytu, která se sjednává vždy na dobu určitou individuálně podle potřeb zájemce o službu
 • možného termínu přistěhování do azylového domu
 • vybavení pokoje
 • hygienického zázemí
 • dopravního spojení
 • informací o možnostech navštěvovat ZŠ, MŠ v nejbližším okolí
 • dostupnosti zdravotnických zařízení, úřadů a dalších institucí
 • povinnosti před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby předložit v KC Posouzení zdravotního stavu praktickým a dětským lékařem zde

Dále pracovnice zodpoví Vaše případné dotazy a dohodnete s ní další postup.
V případě naplněné kapacity zařízení bude Vaše žádost zařazena do pořadníku zájemců a budete kontaktováni ihned po jejím uvolnění.  

 

Pravidla pro odmítnutí zájemce

 • osoba žádá o sociální službu, kterou KC neposkytuje
 • osoba nepatří do okruhu osob, kterým je služba určena
 • zařízení nemá volnou kapacitu
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby

Odmítnutému zájemci je sdělen důvod odmítnutí a jsou mu nabídnuty kontakty na další organizace, poskytovatele sociálních služeb.

 

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby azylový dům. Návrh této smlouvy, spolu s informacemi o zpracování osobních údajů, jsou zájemcům o službu k dispozici v tištěné podobě, při osobním jednání v azylovém domě v Kostelci (viz Kontakty) nebo v Poradenském centru – rovné šance pro všechny v Českých Budějovicích (viz Kontakty).

Průběh pobytové sociální služby se uskutečňuje na základě individuálního plánu každého uživatele. Tento plán vypracovává s uživatelem klíčová pracovnice a je průběžně upravován dle potřeb uživatele. O průběhu poskytování služby je vedena dokumentace. Uživatel má právo kdykoli nahlédnout do veškeré dokumentace, která je o něm vedena.

Pobyt v azylovém domě se řídí Domovním řádem. K nahlédnutí je zde nebo v tištěné podobě v průběhu osobního jednání se zájemcem o službu před podpisem smlouvy.